About us

Our Commitments

Parties & Partners

News

Structure

Network

Internal Organization

People

Stay In Touch

Job Opportunities & Traineeship

Rezolucja w sprawie Kuby i dra Eduardo Cardeta

Uchwała przyjęta na Kongresie EPL, St. Julian’s (Malta), 29–30 marca 2017 r.

W dniu 30 listopada 2016 r. dr Eduardo Cardet, krajowy koordynator Chrześcijańskiego Ruchu Wyzwolenia (Christian Liberation Movement, MCL), został aresztowany podczas powrotu z podróży do Miami w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyraził swoją opinię na temat sytuacji Kuby po śmierci Fidela Castro. Dr Cardet nadal pozostaje w areszcie, a kubański reżim wnosi przeciwko niemu oskarżenie za stawianie brutalnego oporu podczas aresztowania. Amnesty International uznała już oficjalnie dra Cardeta za więźnia sumienia.

Chrześcijański Ruch Wyzwolenia to ruch społeczno-polityczny, który prezentuje konkretne propozycje odnośnie do drogi Kuby ku demokracji. W ostatniej inicjatywie promowanej przez MCL na Kubie — Jeden Kubańczyk, jeden głos — wspiera się prawo wyborcze, które gwarantuje wszystkim Kubańczykom prawo do udziału w wyborach i do bycia wybieranym w swobodny i sprawiedliwy sposób. Członkowie MCL nadal stoją w obliczu nieustannych represji, począwszy od fali aresztowań w 2003 r. (tzw. „Czarna Wiosna”) aż po śmierć założyciela tego ruchu i laureata Nagrody im. Sacharowa Oswaldo Payá, do której doszło w 2012 r. w niejasnych okolicznościach. Aresztowanie i możliwe uwięzienie dra Eduardo Cardeta to kolejna oznaka tego, że MCL nadal odgrywa kluczową rolę w pokojowym procesie przemian na wyspie.

Aresztowania motywowane względami politycznymi, do których zalicza się aresztowanie dra Eduardo Cardeta, są sprzeczne z pokojowym współistnieniem w kubańskim społeczeństwie. Działania takie nie sprzyjają klimatowi dialogu w ramach planowanej umowy o współpracy między Unią Europejską a Kubą.

EPL domaga się:

1. wezwania reżimu kubańskiego do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Eduardo Cardeta;

2. wezwania reżimu kubańskiego i władz kubańskich do wzięcia odpowiedzialności za jego dobrostan i do zagwarantowania tego dobrostanu: mowa tu mianowicie o zapewnieniu mu wszelkiej wymaganej opieki medycznej oraz o umożliwieniu jego rodzinie regularnych wizyt w więzieniu;

3. wezwania władz do zaprzestania nękania i zastraszania członków MCL.