The Presidency of the European People’s Party (EPP) has adopted during a meeting in Brussels the following statement on the situation in Ukraine:

During the last year Ukraine has been facing very difficult internal and external challenges: the annexation of Crimea, Russian aggression causing the war in the eastern territory of Ukraine and a very difficult economic situation. In this turbulent time the EPP wants to express its strongest support to the Ukrainian people, who with courage and dignity are going through all of these challenges, and to the Ukrainian government, which is making tremendous efforts to carry out tough, but vital reforms for the country.

We appeal to all our members and partners, including Batkivshchyna, UDAR, People’s Front and Block of Petro Poroshenko, to preserve the coalition and to support the rapid and efficient reform process undertaken by the government and supported by the coalition. Ukraine needs real changes, reforms, and the elimination of corruption, as well as independent justice and the rule of law – this is a necessary path, which the country must take in order to achieve prosperity and democracy. In this crucial and historic time all democratic political forces have to stand united to resist the Russian aggression and to achieve a better future for the country and for the Ukrainian people. For the first time in Ukrainian history, democratic pro-European forces have such broad support and so strong a mandate from the Ukrainian people.

Ukraine is part of our big European family. The whole of Europe is standing behind Ukraine and reaching out the hand of support and solidarity to the Ukrainian people. A successful Ukraine will lead to a stronger Europe and prosperous common future.”

Заява Президіі Європейської Народної Партії щодо ситуації в Україні

Упродовж минулого року Україна опинилася перед вкрай складними внутрішніми та зовнішніми викликами: анексія Криму, російська агресія, яка призвела до війни на Сході України й дуже складної економічної ситуації. У цей неспокійний час Європейська Народна Партія хоче висловити рішучу підтримку народу України, який з мужністю та гідністю проходить через усі ці виклики, а також Уряду України, який докладає надзвичайних зусиль для виконання жорстких, але життєво необхідних реформ для країни.

Ми звертаємося до усіх наших членів та партнерів, у тому числі до партій «Батьківщина», «УДАР», «Народний Фронт» та «Блок Петра Порошенка», зберегти коаліцію та підтримати швидкий і ефективний процес реформ, який проводить Уряд та який підтримує коаліція. Україні потрібні реальні зміни, реформи та викорінення корупції, а також незалежна судова система та верховенство права – це необхідний шлях, яким країна повинна пройти для процвітання та демократії. У цей вирішальний та історичний час всі демократичні сили повинні разом протистояти російській агресії та досягати кращого майбутнього для країни та народу України. Вперше в історії України, демократичні про-європейські сили мають таку широку підтримку й такий сильний мандат від українського народу.

Україна – це частина нашої великої європейської родини. Уся Європа з Україною, підтримує та висловлює солідарність з народом України. Успішна Україна забезпечить сильнішу Європу та процвітаюче спільне майбутнє.