Following the decision of the Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina to announce the final results of the October 7 General elections, the President of the European People’s Party (EPP) Joseph DAUL stated:

“I am deeply concerned about observed undemocratic practices by some political actors in these elections. The preliminary findings of the International Election Observation Mission led by OSCE/ODIHR are alarming.

To hold free and fair elections, voters must not be pressured nor influenced and the media must be independent. Political pressure on pensioners, intimidation of public sector workers, vote buying, the obstacles to the diaspora voting and irregularities with postal voting and the high number of invalid votes are incompatible with democratic standards.

Despite EPP’s efforts, no compromise on the necessary electoral law reform could be found. The political actors must now all come together and put the will and interests of the people above personal and political interests. This must be done to facilitate free and fair elections in the future.

A country cannot move forward nor carry out reforms without functioning governing bodies. I expect all political leaders to come together and work constructively to form governments at all levels.

Reforms are about protecting the future of Bosnia and Herzegovina and its people. The independence of the judiciary, the end of corruption and respect for the rule of law depend on them. Only then, will Bosnia and Herzegovina be able to progress along the European Union’s path and be more attractive to investors, offering young people more opportunities at home.”

Predsjednik Evropske narodne stranke: Nedemokratske prakse na izborima u BiH su zabrinjavajuće

Povodom odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da objavi zvanične rezultate Opštih izbora u BiH, održanih 7.oktobra, predsjednik Evropske narodne stranke Joseph DAUL je izjavio:

„Duboko sam zabrinut zbog uočenih nedemokratskih praksi od strane pojedinih političkih učesnika ovih izbora. Preliminarni izvještaji Međunarodne izborne posmatračke misije, predvođene OEBS/Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) su alarmantni.

Da bi izbori bili slobodni i fer, birači ne smiju biti pod pritiskom i političkim uticajem, a mediji moraju biti nezavisni. Politički pritisak na penzionere, zastrašivanje radnika u javnom sektoru, kupovina glasova, prepreke za glasanje dijaspore, nepravilnosti vezane za glasanje putem pošte i veliki broj nevažećih glasova nisu u skladu sa demokratskim standardima.

Uprkos naporima Evropske narodne partije, kompromis za neophodne promjene Izbornog zakona nije pronađen. Sada svi učesnici političkih procesa moraju zajedno staviti interes naroda iznad ličnih i političkih interesa. Ovo mora biti urađeno da bi se osigurali fer i slobodni izbori u budućnosti.

Zemlja ne može napredovati niti sprovoditi reforme bez funkcionalnih izvršnih institucija. Očekujem od svih političkih lidera da zajedno i konstruktivno rade na formiranju vlasti na svim nivoima.

Reformama se treba obezbijediti budućnost Bosne i Hercegovine i njenih građana. Od reformi zavise nezavisnost pravosuđa, zaustavljanje korupcije i poštivanje vladavine prava. Tek tada, Bosna i Hercegovina će moći da napreduje na putu ka EU, biti privlačnija za investitore i ponuditi mladima više mogućnosti u svojoj zemlji.