The President of the European People’s Party (EPP), Joseph Daul, made the following statement after the parliamentary elections held yesterday in Finland:

“I would like to thank Prime Minister Alexander Stubb for his tremendous work and our member party Kokoomus who both strive to reform Finland and to put in place the conditions for a strong Finnish economy. For the past four years, Alexander Stubb and his predecessor Jyrki Katainen have put the well-being of the Finnish citizens at the heart of their actions.

As with the whole of Europe, Finland still suffers from the consequences of the financial and economic crisis. In order to counter them, both Alexander Stubb and Jyrki Katainen worked to attain stable public finances by reducing government spending. To stimulate growth, the Kokoomus leadership pushed for ambitious initiatives such as pension reforms and incentives to encourage people to reintegrate into the labor force. In addition, they prioritised innovation, research and development.

At the European level, the EPP is very supportive of the efforts of Kokoomus and its European commitment. I hope that the election result will permit the formation of a government that will continue Finland’s constructive European approach. I am looking forward to continuing working with Kokoomus and Alexander Stubb in strengthening Europe.”

EPP:n puheenjohtaja Daul kiittää pääministeri Stubbia ja Kokoomusta työstä Suomen ja Euroopan hyväksi

Euroopan kansanpuolueen EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul Suomen sunnuntaisista eduskuntavaaleista:

“Haluan kiittää pääministeri Alexander Stubbia ja jäsenpuoluettamme Kokoomusta heidän  työstään Suomen uudistamiseksi ja talouden vahvistamiseksi. Niin pääministeri Stubbin kuin hänen edeltäjänsä pääministeri Jyrki Kataisenkin toimintaa on ohjannut kansalaisten hyvinvointi.

Muun Euroopan tavoin Suomi kärsii edelleen kansainvälisen finanssi- ja talouskriisin seurauksista. Alexander Stubb ja Jyrki Katainen tasapainottivat Suomen valtiontaloutta kuluja karsimalla. Talouskasvun saavuttamiseksi Kokoomus ajoi kunnianhimoisia uudistuksia, kuten eläkeuudistusta sekä kannustimia työurien pidentämiseen ja kansalaisten palaamiseen työmarkkinoille. Uudistusten lisäksi heidän painopisteinään on ollut innovaatioiden, tutkimuksen ja tuotekehityksen tukeminen.

Euroopan kansanpuolue tukee vahvasti Kokoomuksen tavoitteita sekä sen sitoutumista Euroopan unionin kehittämiseen. Toivon, että vaalitulos mahdollistaa sellaisen hallituksen muodostamisen, joka jatkaa Suomen rakentavaa EU-linjaa. Odotan innolla jatkavani työtä Kokoomuksen ja Alexander Stubbin kanssa vahvemman Euroopan rakentamiseksi. “